วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

หัวรดน้ำต้นไม้ ของระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ

หัวรดน้ำต้นไม้ สปริงเกอร์แต่ละแบบ มีชนิดอะไรบ้าง

หัวรดน้ำต้นไม้ สปริงเกอร์ในสวนมีหลายชนิดมากมาย ในการเลือกใช้ชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ ชนิดของต้นไม้ และอื่นๆ แต่หลักๆที่เราใช้แต่ละชนิดมีดังนี้ครับ

 - สปริงเกอร์แบบ Pop-up Rotor


      หัวจ่ายน้ำจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นหญ้าเฉพาะเวลารดน้ำ และหุบซ่อนใต้พื้นอัตโนมัติเมื่อหยุดรดน้ำ ฉีดน้ำเป็นลำน้ำและเป็นละออง (ปรับได้) หัวหมุนไปมาอย่างช้าๆ รัศมีการฉีดน้ำไกลประมาณ 10-15 ม.
หมุนตัวโดยอาศัยการขับเคลื่อนของฟันเฟืองที่ใช้แรงดันของน้ำเป็นตัวขับ เสียงเงียบ น่าใช้


PGP
สปริงเกอร์ ฉีดเป็นลำละอองน้ำ Pop-up ขึ้นเมื่อทำการฉีดน้ำ
สปริงเกอร์ Rotor รัศมีการรดน้ำประมาณ 8 - 12 ม. 
การทำงานของหัวป๊อบอัพสปริงเกอร์ แบบ Rotor

การทำงานของหัวป๊อบอัพสปริงเกอร์ แบบ Rotor


 - สปริงเกอร์ แบบ Pop-up Impact


      หัวจ่ายน้ำจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นหญ้าเฉพาะเวลารดน้ำ และหุบซ่อนใต้พื้นอัตโนมัติเมื่อหยุดรดน้ำ ฉีดน้ำเป็นลำน้ำและตีน้ำให้เป็นละออง คล้ายกับสปริงเกอร์ที่ใช้กันทั่วไป หัวหมุนไปมาตั้งให้หมุนรอบตัว หรือ ปรับมุมการฉีดได้ รัศมีการฉีดน้ำไกลประมาณ 10-15 ม.

หัวฉีดน้ำสปริงเกอร์ ฉีดเป็นลำ แบบตีน้ำ (Impact Sprinkler)


การทำงานของหัวสปริงเกอร์แบบ ป๊อบอัพ Impact

- สปริงเกอร์ แบบ Pop-up Spray 


     หัวจ่ายน้ำจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นหญ้าเฉพาะเวลารดน้ำ และหุบซ่อนใต้พื้นอัตโนมัติเมื่อหยุดรดน้ำ ฉีดน้ำแบบเสปรย์น้ำเป็นฝอย รัศมีการฉีดน้ำไกลประมาณ 3-5 ม. สามารถปรับมุมองศาการรดน้ำได้

Pop-up สปริงเกอร์ ฉีดสเปรย์น้ำออกโดยรอบรัศมี

ป๊อบอัพสปริงเกอร์ แต่ละหัวสามารถปรับองศาการรดน้ำได้

- แบบสปริงเกอร์หัวเหล็กตีน้ำ (Impact Sprinkler) 

   เป็นหัวจ่ายน้ำที่ใช้กันทั่วไป ใช้สำหรับรดน้ำสนามหญ้า รัศมีการฉีดน้ำประมาณ 10-15 ม. ขึ้นกับแรงดันของน้ำ สามารถปรับองศาการหมุนของหัวได้ หัวอยู่ระดับเหนือดิน

สปริงเกอร์แบบตีน้ำ Impact
การทำงานของหัวสปริงเกอร์แบบ Impact


- แบบหัวมินิสปริงเกอร์ (Mini Sprinkler) 


     หัวจ่ายน้ำแบบมินิสปริงเกอร์ หัวจ่ายน้ำปกติจะติดตั้งกับหลักเสาพลาสติก สูงจากพื้นดินประมาณ 30 ซม.  เป็นหัวจ่ายน้ำชนิดเล็ก ประหยัดน้ำและกระจายน้ำได้ดี เพราะจะจ่ายน้ำเป็นเหมือนพรมน้ำทั่วบริเวณ  ลักษณะของลำน้ำเป็นเม็ดน้ำเล็กๆ รัศมีการฉีดอยู่ที่ประมาณ 1 - 3 เมตร เหมาะสำหรับการรดน้ำโคนไม้พุ่ม รดไม้คลุมดิน

หัวมินิสปริงเกอร์

หัวมินิสปริงเกอร์- แบบหัวมินิสเปรย์ (Mini Spray Sprinkler) 

     หัวจ่ายน้ำแบบมินิสเปรย์ หัวจ่ายน้ำปกติจะอยู่ผิวดิน เป็นหัวจ่ายน้ำชนิดเล็ก ประหยัดน้ำเพราะจะจ่ายน้ำไปตามจุดที่ต้องการรดน้ำเท่านั้น ลักษณะของลำน้ำเป็นละอองสเปรย์ รัศมีการฉีดอยู่ที่ประมาณ 0.60-1.00 เมตร เหมาะสำหรับการรดน้ำโคนไม้พุ่ม ฉีดรดไม้คลุมดินที่มีดอกหรือใบบอบบาง

หัวมินิสเปรย์ แบบพ่นไปทางเดียว 180 องศา
มินิสเปรย์ เหมาะสำหรับไม้ที่บอบบาง


มินิสปริงเกอร์สเปรย์ สำหรับเฟิร์น


การทำงานของหัวมินิสปริงเกอร์ แบบสเปรย์


ไม้งาม คำเมือง รับติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ สปริงเกอร์

โทรหาเรา 089 510 9333

              
               ไม้งาม.com

โทร:        089 510 9333

e-mail :     rama9park@gmail.com