วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รดน้ำต้นไม้พื้นที่กว้างๆ ในไร่ ในสวน ไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มขนาดใหญ่ โดยวิธีอย่างไร

หากท่านมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ หรือมีสนามหญ้าที่กว้าง ปลูกพืชไร่ พืชสวน ใช้วิธีรดน้ำแบบใช้สายยางเดินรดน้ำทีละต้นๆ เป็นการรดน้ำที่ง่ายที่สุดไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรซับซ้อน แต่ว่าจะต้องใช้เวลาในการรดน้ำนานมาก ในสภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างนี้นับว่าเป็นการสิ้นเปลืองแรงงาน
หลายๆท่านจึงมีแนวคิดที่จะทำการติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ ในที่นี้อาจจะเป็นระบบอัตโนมัติหรือไม่ก็ได้ แต่ที่ขาดไม่ได้และจะช่วยแบ่งเบาภาระรดน้ำต้นไม้ไปได้มากคือแนวคิดในการเดินท่อน้ำและหัวจ่ายน้ำแบบอยู่กับที่ ความหมายคือให้น้ำเดินทางไปรดน้ำถึงจุดหมายเลย ด้วยท่อน้ำและหัวจ่ายน้ำชนิดต่าง ไม่ว่าจะเป็นหัวรดน้ำที่โคนต้น หัวน้ำหยด หัวฉีดน้ำฉีดน้ำเป็นลำน้ำหมุนไปมา โดยไม่ต้องใช้คน
มาถึงตรงนี้พอได้แนวทางในการวางท่อและ เลือกใช้หัวจ่ายน้ำที่เหมาะสมแล้ว ที่นี้ก็เลือกปั๊มน้ำ หรือแหล่งน้ำ หลายท่านล้มเลิกแนวคิดในการวางระบบน้ำตรงนี้ และหันกลับไปใช้การรดน้ำแบบเดิม เพราะหากทำการคำนวนปริมาณน้ำทั้งหมดที่จะต้องใช้รดน้ำต้นไม้ในคราวเดียว ท่านจะต้องติดตั้งปั๊มที่มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งมีราคาแพง ใช้ไฟฟ้ามาก
แต่ส่วนใหญ่อาจจะลืมนึกไปว่าหากเราแบ่งพื้นที่การรดน้ำต้นไม้ออกเป็นส่วนๆ ย่อยลงไปจากพื้นที่ทั้งหมด แล้วทำการรดน้ำทีละส่วน เมื่อรดน้ำส่วนแรกแล้วเสร็จจึงจะทำการรดน้ำพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกพื้นที่ ขนาดของปั๊มที่ใช้ติดตั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีขนาดใหญ่โตอีกต่อไป เพียงแต่เลือกขนาดที่มีขนาดพอเพียงพอต่อการรดน้ำในแต่ละพื้นที่เท่านั้น  แต่วิธีการแบบนี้จำเป็นที่จะต้องมีคนคอยเปิดปิดวาล์วตามจังหวะการรดน้ำในแต่ละโซนตลอดเวลาที่ทำการรดน้ำ ระบบประกอบด้วยปั๊มน้ำ และวาล์วเปิดปิดน้ำตามจำนวนพื้นที่ที่แบ่งการรดน้ำ
หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าในระบบการวางท่อรดน้ำข้างต้นนั้น เราสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเพื่อทำหน้าที่เปิดปิดน้ำโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์ที่มีคือ เครี่องควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ และวาล์วไฟฟ้า หรือโซลินอยวาล์ว ซึ่งทั้งหมดจะทำงานร่วมกัน ทำให้การรดน้ำต้นไม้เป็นการควบคุมแบบอัตโนมัติ

หลักการทำงาน ข้อดีของการแบ่งโซนรดน้ำต้นไม้และการติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติแบบใช้ปั๊มหอยโข่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 
ไม้งาม คำเมือง 089 510 9333
Line ID: mai-ngam
E-mail : rama9park@gmail.com
website : http://www.mai-ngam.com/contractor_sprinkler.htmlภายในตู้ควบคุม

การควบคุมตู้จากด้านหน้า

ตัวควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

โซลีนอยวาล์ว


ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น