วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ระบบการรดน้ำต้นไม้ มีหลายแบบตั้งแต่รดน้ำด้วยสายยาง จนถึงเป็นอัตโนมัติทั้งหมด

การรดน้ำต้นไม้ฟังดูแล้วเป็นเรื่องธรรมดาๆ ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนมากมาย แต่มนุษย์เราก็ไขว่คว้าหาสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยากจะมีพื้นที่สีเขียว และอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือทุ่นแรงเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระในอาชีพของตนเช่น ชาวสวน เกษตรกรพืชสวนพืชไร่ต่างๆ เครื่องมือที่ว่านี้คือ ระบบการให้น้ำ (Irrigation System) ในบางประเทศที่มีการจัดการเกษตรกรรมเป็นแบบอุตสาหกรรม จำเป็นอย่างยึงที่จะต้องใช้เทคโนโลยีการให้น้ำ ซึ่งจะช่วยจัดการให้น้ำแก่ต้นไม้โดยอัตโนมัติ และอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดน้ำ และสามารถทำการเพาะปลูกพึชพรรณนานาชนิดได้อย่างมากๆ ด้วยคนเพียงไม่กี่คนคือพึ่งพาแรงงานคนน้อยมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น